За пребарување доволно е да се испише само почетниот од дел од името или било кој дел од адресата. Пребарувањето на македонски јазик е со кирилични букви. За таа цел, при латинично пишување во полињата, буквите автоматски се конвертираат во кирилични.

Распоред на македонската тастатура:

Користењето на големи или мали букви не прави разлика. 
© Македонски Телеком правна напомена