Побарајте ги телефонските броеви од мрежата на Македонски Телеком, брзо, едноставно и прецизно во веб изданието на телефонскиот именик. Овде може да добиете информации за:

  • Телефонски броеви на приватни и деловни корисници
  • Локални повикувачки броеви
  • Меѓународни кодови

Бесплатното пребарување во телефонскиот именик на Македонски Телеком може се врши според: име и презиме/фирма, адреса, телефонски број.


За пристап до именикот внесете го испишаниот код.

  

Информациите се достапни и преку службата за информации на телефонскиот број 188, преку службата за Целосниот телефонски именик на телефонскиот број 1188 или во Именикот во продажните салони.
Повикот кон бројот 188 чини 9,99 денари со вклучен 18% ДДВ.
Повикот кон бројот 1188 чини 19,99 денари со вклучен 18% ДДВ. 
© Македонски Телеком правна напомена